«

»

Lis 21

Očista čreva je neoddeliteľnou súčasťou detoxikácie

Očista čreva je súčasťou detoxikácie

Očista čreva je neoddeliteľnou súčasťou detoxikácie

Detoxikácii aj očiste čreva sa v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť. S detoxikáciou je očista čreva neustále spájaná, ale nikto však nevie poriadne odlíšiť účinky detoxikácie a účinky očisty čreva. Preto je potrebné povedať, že očistu čreva je možné chápať ako vetvu detoxikácie. Očista čreva sa nie len môže chápať, ale aj je neoddeliteľnou súčasťou detoxikácie. Pomocou očisty čreva sa z ľudského tela odstránia nahromadené látky, ktoré sa nachádzajú na stenách čriev. Očista čreva má svoje opodstatnenie najmä z toho dôvodu, že človek v dnešnej dobe nevenuje pozornosť konzumácii ovocia, zeleniny a vlákniny. Vplyvom doby skôr konzumuje polotovary a stravu z rýchleho občerstvenia, nakoľko mu to uľahčuje prácu a pridáva viac času na vykonávanie iných aktivít.Látky, ktoré sa nachádzajú v polotovaroch neslúžia pre telo ako vitamíny, živiny či minerály. Ľudský organizmus nasýtia iba na určitú dobu, preto sa často stáva, že človek je po určitej dobe opäť hladný. Je hladný skôr, ako keby zjedol výdatný, zdravý obed uvarený z plnohodnotných potravín.